Vim 64 bit 8.2.2465

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2465
cb2a38cb3fd3d9786acd4834dffa99164f0cac92744430d5482d63c760924001
zip