Vim 64 bit 8.2.2453

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2453
28c26bc71bf66caa94911e2683cdf6a85a54ef81ebe50ea3c19d398db0a00a6f
zip