Vim 64 bit 8.2.2427

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2427
d1c56891c045f38cd0d3b95f15bf7afe9677a37a82d83e7ab259bac3e3a0e279
zip