Vim 64 bit 8.2.2417

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2417
b4a3938a39f0750fe622e912c4e791dbc2a53308b6a2e3bad89336baea6565e0
zip