Vim 64 bit 8.2.2406

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2406
1381bd5eb5e8368ee0e2bcd857ed3fa350fd5c355c960ebf8c713657cb3b015d
zip