Vim 64 bit 8.2.2398

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2398
ed45daeb9ba09b0174ae1b26ec1b6137cdb65b021bc0a2007cb59762ff7ae25d
zip