Vim 64 bit 8.2.2389

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2389
bb62c10462dbaa280e7f7d975ae004b8a09d0525565b2a6c26ec9ebc8222f627
zip