Vim 64 bit 8.2.2380

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2380
ea235f92d945fca98ea90bd6d98601d3b6cd8567ac0d1450070c28553291ff5a
zip