Vim 64 bit 8.2.2344

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2344
433c318131e3ab449372b197b74f061ae93a97a079cba4b73a75307da1beb541
zip