Vim 64 bit 8.2.2311

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2311
f71ab9da866b8948c599923e8be91eda02677f5ac1c7b530c74815437e1817ef
zip