Vim 64 bit 8.2.2251

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2251
f6aa3559923d5fa1bbcc5b0f1250f5598d4176c716b6e0a3db4981ca8c2db23c
zip