Vim 64 bit 8.2.2241

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2241
3fa843f764e06b5b0d6521fd19fc08192f0b8a686ab844fbb45a1ca758d7632d
zip