Vim 64 bit 8.2.2195

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2195
e21078f5b6ef4cbedd36a7a3ddaeccf0ed1a2f95298285a3841969f021673a46
zip