Vim 64 bit 8.2.2173

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2173
a49fef2ecf9929c8a1ee879a8c7836db57a7cc54d631d98698217000dbe41447
zip