Vim 64 bit 8.2.1913

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.1913
ada5cbc5ffd668bfe5ad313236cad1820ed892673a66e3ef2f4b4c24df807639
zip