Vim 64 bit 8.2.19

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.19
c9a382513cacf523b13e29bd960f1a049043fd27cebc64ab57e81ad04412a670
zip