Vim 64 bit 8.2.1844

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.1844
e2e2381d71850f689de48f4e092bc0d57e8deea4f94d66348446a611cfac66e0
zip