Vim 64 bit 8.2.140

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.140
a618f78064210bbf63b8dc4cd5f3a5915840bc72a39c11123a03a11431a6852a
zip