Vim 64 bit 8.2.119

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.119
f5af418dc4f40ab185e43c02ace0e4d36d43d6740756ef3073b12bb7ad069f43
zip