Vim 64 bit 8.2.1153

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.1153
758ef4d39a72947eebc7c09ec6214b051943e541d4aa3b678a7f8c1f81ce8600
zip