Vim 64 bit 8.2.100

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.100
94601b3294aa8749ff85135b1dc6a5aa7930f075f8d1fbdca1f0d8d1cca6d2da
zip