Vim 64 bit 8.1.796

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.1.796
6a2fba9f95188af303c0a9246dbc34cff5bca26148744527a8b27bbbd27b61ef
zip