Vim 64 bit 8.1.526

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.1.526
e107bb26d886f77777fe01a44a677f5386b30073c39d5c147acf74922b35cda1
zip