Vim 64 bit 8.1.34

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.1.34
30737da47e40f6bc53c0c953056b0f884ca83df5f9ac8686e20b7cbd7a93ed4e
zip