Vim 64 bit 8.1.2351

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.1.2351
c65d496092895912b6e7b652e9f4114a0fdd2b57ce3b14dbe4521f7cd46923ab
zip