Vim 64 bit 8.1.2125

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.1.2125
e7a59e6c8f3b56ae8efdb03b32aee496247d9abfc04a6889e64dd2b3493712ab
zip