Vim 64 bit 8.1.1972

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.1.1972
7e4ec5af643a66c472987d209ed94cff10bebdda321f1b0721677e57b5fde692
zip