Vim 64 bit 8.1.1779

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.1.1779
6ac7dc7457bc28e31b2fdd16e224962100e5bf1933c4af1a693bc922d6fbb23d
zip