Vim 64 bit 8.1.1200

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.1.1200
44a688ce91fc2f483f093aac85dff85d309485298d559b81416cc825e2eee9b8
zip