Vim 64 bit 8.1.1103

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.1.1103
ddb25d74fb8ed91a4d87937334e30506da39843efdad50ea60aa8da58f4adc76
zip