Vim 64 bit 8.0.740

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.0.740
e1e0be088faee2f3be6ab7e95b72364583c4a95d
one file