Vim 64 bit 8.0.1661

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.0.1661
f8236c0b58c4f078872f37b674a7f4b1af64bee4941b4f3a4eb804766679a5c9
zip