Vim 64 bit 8.0.1333

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.0.1333
c5dec87d2c7a48593a1b49be505e33f12c473d7b
zip