Vim 64 bit 8.0.1207

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.0.1207
fb5e15a8d9d4deb0f2c076ea273805e8a98ae95c
zip